Urząd nie chce prowadzić szerszych konsultacji społecznych