Radni uchwalili zgodę na market przy ul. Moniuszki