1

Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję ustanowienia pomników przyrody