Przekazaliśmy potrzebującym rodzinom pomoc od darczyńców