Podzielono plan miejscowy dla Puszczykówka, ale inwestor nie rezygnuje z marketu