O trudnym sprzątaniu drobnego gruzu rozrzuconego po Puszczykowie