Nowy projekt studium wyłożony – wprowadzone zmiany są małe