Konsultacje Strategii Rozwoju i Promocji Puszczykowa – cz. 2. Młodzież i nowi mieszkańcy