0

Jest już projekt decyzji odmownej ws. bloków – są mocne argumenty