Cele strategiczne w nowej strategii rozwoju miasta