Branże kreatywne i profesjonalne priorytetami w nowej strategii